Profesionalita

u nás znamená predovšetkým odborné zázemie so skúsenosťami z obzvlášť náročných realizácii. Serióznosť v komunikácii s klientom a zodpovednosť nielen za všetky záväzky a projekt ako celok, ale hlavne za spokojnosť klienta.

Funkčnosť

chápeme u nás ako praktickosť a pragmatickosť riešení, ergonómiu používania, ústretovosť voči užívateľským potrebám, “user friendly” prístup.

Spoľahlivosť

je nielen o kvalite a precíznosti, ale aj o férovom prístupe – to čo sľúbime aj naozaj splníme.

Partnerstvo

je o individuálnom prístupe, ochote vychádzať v ústrety klientovým požiadavkám, spolupracovať v priateľskej atmosfére a pomáhať mu napĺňať jeho víziu.

O nás

TI8IT, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru a poskytovaním služieb v oblasti informačných systémov a technológií. V našom portfóliu sa nachádzajú databázové aplikácie pre technickú a technologickú sféru. V rámci komplexných riešení poskytuje širokú škálu služieb v oblasti IT. Realizujeme analýzu, návrh, inštaláciu a údržbu HW riešení. Poskytujeme služby inštalácie a správy operačných a databázových systémov. Počas realizácie je možné vyškoliť obsluhujúci personál v našej spoločnosti. Spoločnosť bola založená v roku 2000 za účelom zabezpečovania rýchlych a cenovo dostupných dodávok v oblasti softvérových aplikácií. Svoju činnosť zakladá na komplexných riešeniach a na trvalej systémovej i odbornej podpore zákazníka. Hlavným poslaním firmy je “poskytovať kvalitné softvérové riešenia a služby pre náročnejších zákazníkov“. Sídlom spoločnosti je mesto Trnava.
Disponujeme skúseným tímom špecialistov, ktorí úspešne riešili požiadavky klientov z energetického a petrochemického sektoru, mimoriadne náročného na profesionalitu, funkčnosť a spoľahlivosť. Tento prístup ďalej ocenili aj klienti zo štátnej správy, výskumných organizácii a retailových firiem. Aj preto nás renomované IT firmy vyhľadávajú ako špecialistov a poradcov pri špecifických projektoch.

Know-how

Náš intelektuálny kapitál a overené know-how nám umožňuje poskytovať inovatívne riešenia a špičkové implementácie s následnou podporou a servisom. To všetko v profesionálnom prevedení, so zaručenou spoľahlivosťou, v dohodnutom termíne a rozpočte.

Spolupráca

Pri vývoji úzko spolupracujeme s klientom tak, aby každá jeho požiadavka bola zapracovaná, alebo ponúknutá alternatíva, ktorá naplní jeho predstavy. Našou flexibilitou a veľmi promptným prispôsobením sa potrebám klienta, dokážeme skrátiť dobu vývoja a ušetriť.

Podpora

Naše služby nekončia realizáciou. Sme hrdí na budovanie dlhodobých vzťahov, aby sme zabezpečili ďalšie napĺňanie meniacich sa potrieb našich klientov.

Služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti IT od dodávky hardvéru, cez služby v oblasti správy infraštruktúry (servery, pracovné stanice a ostatná IT technika) až po návrh a vývoj špecializovaných aplikácií. S nami nadobudne Vaše podnikanie nový rozmer.

Kvalita implementácie

premyslené, funkčné a systémové riešenia, v ktorých sa procesy klienta neprispôsobujú šablóne softwaru.

Ergonómia

široké možnosti konfigurácii, jednoduchosť ovládania, nekomplikovaná funkcionalita a užívateľský komfort.

100% Funkčnosť

precízne testovaná spoľahlivosť a stabilita systémov s bezchybnou prevádzkou.

Flexibilita

rýchle operatívne riešenia a prispôsobenie sa klientovým požiadavkám.

Ekonomická efektívnosť

výhodnosť investície s “value for money” prístupom.

Technická podpora

ústretovosť a promptnosť, či ide len o poradenstvo alebo servisný zásah, klient nás má vždy po ruke.

Technológie

Tím TI8IT má silné zázemie v riadení softvérových projektov podľa prísnych kritérií medzinárodných štandardov ISO. Kvalitu a spoľahlivosť garantujeme striktným dodržiavaním procesov realizácie od špecifikácie, analýzy a návrhu, cez vlastný vývoj, jednotkové testovanie, integračné testy, až po nasadenie u klienta a samotnú prevádzku riešenia. Vyvíjame zákaznícke riešenia pre rôzne druhy hardvéru a väčšinu štandardných operačných systémov. Programujeme tiež systémy pracujúce v reálnom čase so snímaním "in-situ".

Pracujeme vo vývojových prostrediach Delphi, C#, C++, Access, Java, PHP, dot.net, Visual Basic a mnohých iných.

Ovládame relačné databázy Oracle, MSSQL, PostgreSQL, MySQL a mnohé ďalšie. Pri dodávke našich riešení do IT prostredia klienta máme zručnosť s technológiami pre integráciu do SAP aj na iné menej štandardné prostredia.

Naše Portfólio

  • Všetko
  • Kritická infraštruktúra
  • Retail
  • GDPR
  • IT Služby
IT Služby

Softvér na mieru

Aplikácia na mieru podľa vašich potrieb a požiadaviek.

IT Služby

HW a IT technika

Dodávky HW a technického vybavenia

Kritická infraštruktúra

IS ASSIK

Aplikácia pre evidenciu kontrol na zariadeniach.

Kritická infraštruktúra

IS MOSTY

Aplikácia pre evidenciu kontrol na mostných objektoch.

Retail

stavBIT

Webová aplikácia pre vytvorenie prehľadu vo firemných financiách.

Kritická infraštruktúra

PQS

Softvér na podporu procesov trvalého zlepšovania kvality a efektívnosti podniku

Kritická infraštruktúra

IS ODPADY

Aplikácia pre podporu procesu správy odpadového hospodárstva.

GDPR

GDPR

Aplikácia pre vyhotovovanie GDPR dokumentácie.

Kritická infraštruktúra

DRS

Databanka riadeného starnutia - podpora procesov zabezpečenia spoľahlivosti.

IT Služby

Správa IT

Vybudovanie kompletnej IT infraštruktúry na mieru.

Kritická infraštruktúra

HRU

Aplikácia pre podporu procesu hodnotenia rizík údržby.

Retail

AgencIT

Webová aplikácia pre efektívny manažment a kontrolu procesov personálnych agentúr.

Kritická infraštruktúra

IS METEO

Systém na zaznamenávanie meteorologických veličín.

Kritická infraštruktúra

IS MORENA

Systém na hodnotenie rádiologickej situácie ovzdušia.

Kritická infraštruktúra

LIMS – KVALICHEM LIMS

Aplikácia pre podporu systému riadenia kvality laboratórií.

Referencie

Kontakt

Adresa

Jeruzalemská 32/A,
917 01, Trnava

Tel. kontakt

+421-33-5512 590

E-mail

info@ti8it.sk

Mapa