Retail

AgencIT

Webová aplikácia pre efektívny manažment a kontrolu procesov personálnych agentúr.

Aplikácia bola vyvinutá špeciálne pre malé a stredné personálne agentúry. AgencIT umožňuje manažment až trojnásobného počtu personálnych pracovníkov oproti manažmentu pomocou wordov a excelov. Využitím webovej platformy a centralizovanej správy sa celá agenda stáva prístupnou z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Tým nie len že urýchľuje prehľad o podnikaní ale aj odstraňuje celý rad problémov ako napríklad problémy spojené s prechodom celej agendy na iného pracovníka. Vďaka upravovateľným šablónam sú činnosti ako vytváranie zmlúv, faktúr, posielanie mailov, atď. realizované na pár klikov a bez chýb.

Pokrýva

  • Možnosť evidencie personálnej agendy viacerých agentúr súčasne

  • Evidenciu zákazníkov

  • Evidenciu personálnych zdrojov

  • Evidenciu zmlúv (aj rámcových)

  • Evidenciu výkazov prác

  • Evidenciu faktúr a sledovanie stavu ich uhradenia

  • Generovanie tlačových zostáv zmlúv a faktúr z vlastných šablón

  • Kalendárny prehľad zaradenia personálnych zdrojov vrátane nevyužitého času v nadväznosti na zákazníkov

  • Štatistiku

  • Podporu mailovej korešpondencie

Ďalšie projekty

stavBIT

Webová aplikácia pre vytvorenie prehľadu vo firemných financiách.