GDPR

GDPR

Aplikácia pre vyhotovovanie GDPR dokumentácie.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti implementácie IT bezpečnosti. Len do konca prvého roku od platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) sme pomohli desiatkam malým a stredným podnikom s implementáciou nového nariadenia, ktoré nám digitálna doba priniesla. Mnohí z našich zákazníkov sa uspokojili s naplnením nových povinností s minimálnym finančným a procesným dopadom. Ponúkame však širokú škálu úrovne implementácie bezpečnosti nie len v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj v oblasti IT Cybersecurity a OT Cybersecurity s možnosťou kompletnej IT správy.
Nechajte Vašu IT bezpečnosť na nás.

Ponúkame

 • audit stavu ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti

 • firemná a bezpečnostná kultúra, fyzická a objektová bezpečnosť z pohľadu GDPR

 • identifikácia osobných údajov v databázach a procesoch

 • vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie informačných systémov

 • analýza rizík

 • systém riadenia bezpečnosti

 • spracovanie podmienok pre cezhraničný prenos osobných údajov v rámci EHS, ako aj do tretích krajín, prípravu záväzných vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných zmluvných doložiek

 • informačná povinnosť prevádzkovateľa, poučenia o právach dotknutých osôb a iné vyhlásenia voči dotknutým osobám

 • zásady spracúvania a ochrany osobných údajov pre e-shopy a weby

 • zmluvy o spracúvaní a prenose osobných údajov, zmluvy medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi

 • formulácie súhlasov so spracúvaním osobných údajov

 • poučenia osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje

 • pomoc pri vybavovaní sťažností a podnetov dotknutých osôb a pri narušení dát

 • poradenstvo pri zavádzaní alebo zmene technických, personálnych a organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov

 • projekty implementácie technických opatrení

 • výkon externej zodpovednej osoby (DPO)

 • školenia a vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov

 • monitoring prevádzky (správa siete)

 • evidencia a riešenie incidentov

 • audity a posúdenie súladu